Aanmaning ontvangen

Veelgestelde vragen

Het is belangrijk dat u actie onderneemt om hogere kosten te voorkomen. Betaal direct online, doe een betalingsvoorstel, kom langs bij ons kantoor of neem contact met ons op: 046-451 2339 of incasso@rosmalendeurw.nl. Zorg, in alle gevallen, dat u uw dossiernummer bij de hand heeft.

  1. Direct online betalen.
  2. Contant of per pin aan de balie van ons kantoor.
  3. Contant of per pin aan onze gerechtsdeurwaarders.
  4. Door middel van storting op onderstaande rekening onder vermelding van het dossiernummer. Het rekeningnummer is:
    – IBAN: NL98INGB0662624947
  5. Contant of per pin bij één van onze andere vestigingen:

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders, Stadionstraat 26-28 te Breda
Rosmalen Gerechtsdeurwaarders, Lissabonlaan 40, 6135 LE  Sittard

Beschrijf uw bezwaar en stuur dit naar ons toe per mail of post. Vermeld hierbij uw dossiernummer.

Indien u in een problematische schuldensituatie terecht bent gekomen, raden wij u aan hulp te zoeken. Er zijn verschillende instanties die u wellicht kunnen helpen, zoals de Kredietbank. Ook is er informatie te vinden op internet, kijk bijvoorbeeld eens op www.zelfjeschuldenregelen.nl. Het is van belang dat u ons informeert over uw situatie, zodat wij samen met u kunnen kijken naar een oplossing.

Als u niet betaalt, om wat voor reden dan ook, kunnen wij, in opdracht van de schuldeiser, naar de rechter stappen. Om de extra kosten, die dit met zich meebrengt, te voorkomen is het verstandig het niet zo ver te laten komen. Neem dus contact met ons op zodra u een brief van ons hebt ontvangen.

Een gerechtsdeurwaarder is volgens de wet bevoegd tot het verrichten van ambtshandelingen, de kosten die hij daarvoor in rekening mag brengen worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Klik hier voor de tarieven.

Dit zijn de kosten die schuldeisers, gerechtsdeurwaarders & incassobureaus volgens de wet in rekening mogen brengen voor de inspanning die zij leveren om de schuld te incasseren. De hoogte van incassokosten is wettelijk bepaald in de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.

Beschrijf uw bezwaar en stuur dit naar ons toe per mail of post. Vermeld hierbij uw dossiernummer.

Stuur de brief naar ons retour en vermeld op de envelop de reden van de retourzending. Bijvoorbeeld: geadresseerde niet bekend op dit adres, geadresseerde is verhuisd naar… Hebt u de brief geopend en bent u bang dat de deurwaarder langskomt? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Eerdere verzoeken hebben niet tot (volledige) betaling geleid, waardoor wij, in opdracht van de schuldeiser, beslag hebben gelegd. Heeft u vragen over het beslag, neem dan contact met ons op.

Wij stellen de hoogte vast aan de hand van de beschikbare informatie over uw inkomsten, waaronder huur- en zorgtoeslag, de inkomsten van uw partner, uw woonsituatie, de hoogte van uw huur en de hoogte van uw zorgpremie. Wanneer wij het vonnis aan u overhandigen, vragen wij u deze informatie aan ons te verstrekken.

U kunt ons vragen om een herberekening van de beslagvrije voet en dient daarbij de volgende informatie te verstrekken: de hoogte van uw inkomsten, waaronder huur- en zorgtoeslag, de hoogte van de inkomsten van uw partner, informatie betreft uw woonsituatie, de hoogte van uw huur en de hoogte van uw zorgpremie.