Zakelijk

Verbod op voorfinanciering out of pocket-kosten

De beroepsorganisatie, de KBvG, heeft bepaald middels een bindende bestuursregel dat de out of pocketkosten niet door een gerechtsdeurwaarders kantoor voorgeschoten mogen worden. Out of pocket-kosten zijn kosten die gemaakt worden voor o.a. informatie-inwinning, verhaalsonderzoek, griffierecht en het inschakelen van derden. Deze bestuursregel betekent dat wij u een voorschot moeten vragen alvorens wij deze werkzaamheden uit mogen voeren.