Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep breidt uit

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep breidt uit

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep, ook wel RGG genoemd, heeft een nieuw kantoor geopend. Met het nieuwe kantoor, gevestigd in Almelo, versterken wij onze landelijke dekking. Met deze mooie toevoeging hebben wij kantoren in het zuiden, midden en oosten van Nederland.

Rosmalen Almelo B.V.
Twentepoort Oost 61 – unit 30
7609 RG Almelo
076 – 5223750
Website & e-mailadres volgen z.s.m.

Hiermee houdt de ontwikkeling van RGG niet op: het kantoor in Utrecht heeft een transformatie ondergaan. RGG heeft 51% van de aandelen van Nedland Gerechtsdeurwaarders & Incasso overgenomen en daarmee is het nieuwe kantoor Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V. ontstaan.

Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Zonnebaan 18
3542 ED Utrecht
030 – 890 63 00
Vanaf 10 juli: 030-8201120
www.rosmalenutrecht.nl
incasso@rosmalenutrecht.nl
Nieuwe website en e-mailadres volgen z.s.m.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Executiegeschil

Executiegeschil

Een vonnis van de Nederlandse rechter levert een executoriale titel op. Indien de schuldenaar niet aan de inhoud van het vonnis voldoet, kan de schuldeiser de gerechtsdeurwaarder om tenuitvoerlegging verzoeken. Deze is verplicht is om hieraan zijn medewerking te verlenen (ministerieplicht).

De veroordeelde partij heeft echter ook na een uitspraak van de rechter nog mogelijkheden om de executie tegen te houden. Eén hiervan is het opstarten van een executiegeschil. Dit is geregeld in art. 438 Rv. Als er een bijzonder spoedeisend belang is, bijvoorbeeld om de ontruiming van een woning te voorkomen, dan kan het executiegeschil al binnen enkele dagen in een kort geding worden behandeld. De rol van de rechter bij de beoordeling is hierin echter beperkt. Zo is het niet toegestaan dat de rechter in een executiegeschil inhoudelijke bezwaren tegen een vonnis behandeld. De rechter zal het vonnis in eerste aanleg in beginsel moeten eerbiedigen en de executie alleen mogen schorsen of opheffen als er sprake is misbruik van bevoegdheid. De Hoge Raad heeft in een bekend arrest (Ritzen en Vandeberg/Hoekstra) uiteengezet onder welke omstandigheden er sprake kan zijn van misbruik van bevoegdheid, namelijk indien:

  • het vonnis duidelijk op een juridische of feitelijke fout berust;
  • er na het vonnis zich bepaalde feiten voordoen of aan het licht komen op grond waarvan er voor de veroordeelde partij een noodtoestand ontstaat;
  • er andere feiten of omstandigheden zijn op grond waarvan de schuldeiser in redelijkheid geen gebruik mag maken van zijn recht tot executie van het vonnis.