Rosmalen Gerechtsdeurwaarders 50 jaar, tijd voor feest!

9 oktober 2021 vierden wij met de Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep het 50-jarig jubileum van ons kantoor in Breda. Dit knalfeest vond plaats op een prachtige locatie: het Evoluon te Eindhoven. Onder het genot van een hapje en een drankje keken we terug op de afgelopen 50 jaar. Het was een mooie dag, met een goed gevuld programma.

In de middag werden spellen gespeeld en directrice Mariëtte Langes maakte van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen kort toe te spreken. In haar toespraak benadrukte ze hoe het belangrijk het is dat we dit jubileum samen hebben behaald en ook samen verder gaan naar het volgende jubileum.

Na het barbecuebuffet was de beurt aan de medewerkers om op hun beurt de directie en aandeelhouders te verassen. Het personeel had gezorgd voor een uniek cadeau dat nog lang herinnerd zal worden: een speciale videoclip die is opgenomen op onze beide kantoren. De reactie op het eindresultaat was mooi om te zien.

Na een groepsfoto in de najaarszon werd de dag afgesloten met een feest waarbij de voetjes van de vloer konden. Er was gezorgd voor een DJ en een zangeres waar iedereen nog goed van heeft genoten.

Ook Wil Rosmalen, de oprichter van Rosmalen Gerechtsdeurwaarders nam nog kort het woord. In een terugblik benoemde hij dat hij, bij de oprichting van ons bedrijf in 1971, nooit had verwacht dat Rosmalen Gerechtsdeurwaarders zou worden wat het nu is. Daarvoor bedankte hij iedereen in zijn prachtige toespraak.

Wij willen graag iedereen bedanken die – ieder op zijn eigen manier – heeft bijgedragen aan 50 jaar Rosmalen Gerechtsdeurwaarders. Met dit mooie jubileumfeest vers in het geheugen spitsen we ons op de toekomt. Samen gaan we ervoor!

Tweede fase herziening beslag- en executierecht

Op 1 januari 2021 is de tweede fase van de herziening beslag- en executierecht ingegaan. Vanaf dat moment is een zogeheten “beslagvrij bedrag” ingevoerd, dat geldt bij bankbeslagen.

Bij beslag op de bankrekening van de schuldenaar wordt een deel van het tegoed vrijgehouden (het beslagvrij bedrag). Bij beslag op loon of uitkering geldt al langer iets soortgelijks, de zogenaamde “beslagvrije voet”.

Zo kunnen mensen met schulden niet onder het bestaansminimum terechtkomen en houden zij geld over om van te leven.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Deurwaarder krijgt minder beslagmogelijkheden

Het Nederlandse beslag- en executierecht wordt met ingang van 1 oktober 2020 gewijzigd, waardoor de deurwaarder minder mogelijkheden heeft om tot beslaglegging over te gaan. De wijzigingen zijn deel van het Actieplan Brede Schuldenaanpak, gericht op preventie, betere schuldhulpverlening en maatschappelijk verantwoorde incasso.

Inboedel

De wijzigingen treden niet allemaal tegelijk in werking. Vanaf 1 oktober 2020 mag geen beslag meer worden gelegd op de inboedel, als aannemelijk is dat de kosten de baten zullen overtreffen.

Er mag in ieder geval geen beslag worden gelegd op een “normale” inboedel, denk hierbij aan bed, beddengoed, tafel, stoelen, gordijnen, bestek, servies, meubels, kasten, televisie, koelkast en een wasmachine. Ook mag er geen beslag worden gelegd op kleding, levensmiddelen, persoonlijke zaken (fiets, mobiele telefoon, invalideauto, toiletartikelen, scheergerei, föhn, rollator of andere hulpstukken, computer en kinderspeelgoed), zaken die nodig zijn voor beroep, scholing of studie (laptop, computer, gereedschap), hoogstpersoonlijke zaken (trouwring, fotoboeken) en huisdieren (hond, kat) die in de woning verblijven.

Het beslagverbod heeft geen betrekking op bovenmatige zaken in de woning. De bovenmatigheid kan blijken uit de hoeveelheid zaken, zoals twee televisies, of uit de waarde van de zaken (kostbare zaken van een exclusief merk met een aanmerkelijke economische waarde). De deurwaarder moet een reële inschatting van de waarde maken. Beslag op kunst en sieraden blijft ook mogelijk, net als op auto’s en vrachtauto’s.

Verkoop via internet

Verkoop via internet wordt mogelijk, zodat een breder publiek wordt bereikt. De opbrengsten zullen hoger zijn en de kosten juist lager.

Bij de verkoop via het internet wordt aan de debiteur betekend via welke website en gedurende welke periode er geboden kan worden.

De aankondiging van de verkoop vindt plaats door bekendmaking via een algemeen toegankelijke website. De plicht tot het aanslaan van biljetten (het aanplakken) en de plicht tot het plaatsen van een dagbladadvertentie vervalt voor beslagen gelegd vanaf 1 oktober 2020.

Toekomstige wijzigingen

De wijzigingen in het beslag- en executierecht vinden gefaseerd plaats. Dat betekent dat er met ingang van 1 januari 2021 (aanpassing bankbeslagen) en 1 april 2021 (aanpassing beslag op motorrijtuigen) nog meer zal veranderen. Daar zullen wij u te zijner tijd nader over informeren via onze website en LinkedIn.

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders neemt Yuridis over

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep heeft per 28 oktober 2020 Yuridis B.V. overgenomen van de huidige eigenaren. Yuridis, platform voor incasso- en deurwaardersdiensten, heeft de ambitie om de markt voor zogenaamde Groot-Incassanten (marktpartijen met grote aantallen incasso-vorderingen) te betreden. Zij zocht daarvoor een strategische partner en vond die in Rosmalen, deelnemer van Yuridis van het eerste uur. Charles Bruns, huidig bestuurder van Yuridis stapt over naar Rosmalen als directeur business development en blijft daarbij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Yuridis.

Samenwerking en drempels verlagen

Mariëtte Langes (directeur Rosmalen): ‘De overname van Yuridis past prima in onze visie op de markt waarbij we staan voor samenwerking in de keten, innovatie en verlaging van de drempels naar de deurwaarder. Wij versterken met deze acquisitie onze commerciële slagkracht en zijn met Yuridis en haar deelnemers in staat om aan een brede klantengroep in geheel Nederland onze diensten aan te bieden.’

Over Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep B.V. biedt de markt met ruim 80 betrokken en ervaren medewerkers uitgebreide oplossingen in incasso en aanverwante diensten. Met kantoren in Breda, Sittard, Utrecht en Almelo staat zij al decennia lang klaar voor ondernemers in geheel Nederland. Met Right & Bright (Schuldhulpbemiddeling) en Get Control (Financieel advies en coaching) helpt ze ondernemers en particulieren grip te krijgen op hun financiële situatie.

Over Yuridis, incasso en deurwaarder op maat

Yuridis is in 2018 gestart als eerste platform voor incasso- en deurwaardersdiensten in Nederland. Haar missie is het om incasso- en deurwaardersdiensten voor een brede groep ondernemers toegankelijk te maken. Dat doet ze door middel van een uniek serviceconcept waarbij ondernemers zowel online, telefonisch als in persoon optimaal worden bediend op het gebied van incasso-vraagstukken.

Contact

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Charles Bruns, directeur business development van Rosmalen. Email:                  c.bruns@rosmalen-groep.nl Telefoon:            06-546 44 022 Breda, 29 oktober 2020

Ambtshalve toetsing van dagvaarding in consumentenzaken


Op grond van Europese Richtlijnen en jurisprudentie dient de (kanton)rechter in consumentenzaken (zaken tussen een professioneel handelende partij en een consument) ambtshalve te toetsen of er sprake is van oneerlijke bedingen (in bijvoorbeeld algemene voorwaarden) en/of er sprake is van strijdigheid met het (Europees) consumentenrecht. Het gaat daarbij ondermeer, doch niet uitsluitend, om zaken uit hoofde van een koopovereenkomst, een kredietovereenkomst, een reisovereenkomst (pakketreis), een huurovereenkomst, van dienstverlening, van levering van energie/water/warmte en sportschool-, telefonie- en internetabonnement.

Dit betekent dat de rechter zeer grondig de dagvaarding zal gaan bestuderen en toetsen. Waar voorheen de rechter marginaal (globaal) naar de stellingen in dagvaarding keek, heeft hij thans een actievere rol toebedeeld gekregen. Het doel hiervan is om de consument – die veelal wordt gezien als de zwakkere partij – nog meer te beschermen.

Doordat er een koerswijzing heeft plaatsgevonden, voldoen de gestandaardiseerde dagvaardingen van repeatplayers (grote professionele partijen die landelijk opereren) niet aan de huidige eisen. De gestandaardiseerde dagvaarding wordt namelijk gebruikt voor iedere consument en deze bevat algemene bewoordingen. Veelal worden de overeenkomst en algemene voorwaarden/standaardbedingen niet overgelegd, maar wordt er volstaan met het overleggen van de openstaande facturen.

Aangezien in veel gestandaardiseerde dagvaardingen niet de benodigde gegevens worden verstrekt, kan de rechter de dagvaarding niet volledig toetsen. Vooral in verstekzaken worden dan aanvullende gegevens bij de repeatplayer opgevraagd middels een tussenvonnis of een rolbericht.

De rechters hebben landelijk besloten dat er vanaf 1 juli 2019 geen tussenvonnis of rolbericht meer wordt verstuurd om ontbrekende gegevens alsnog op te vragen. Hiervoor dient namelijk een formulier  te worden gebruikt.
Dit formulier is hier te vinden.

In het formulier wordt weergegeven welke informatie voor de rechter noodzakelijk is om tot toetsing van de dagvaarding over te kunnen gaan.  Paragraaf

Het formulier zal echter alleen gebruikt worden in een overgangsperiode, te weten: tot 1 april 2020.* Immers vanaf dat moment mag van een professionele partij worden verwacht dat alle relevante informatie in de dagvaarding wordt opgenomen, waarbij zoveel mogelijk de volgorde van het informatieformulier dient te worden aangehouden en gevolgd.

Vanaf 1 april 2020 worden de vorderingen in (verstek)zaken door de rechter uitsluitend beoordeeld op basis van de stellingen in de dagvaarding en de daarbij overgelegde stukken.

Indien er bepaalde informatie ontbreekt, dan kan de rechter – ook in verstekzaken –  tot een (gedeeltelijke) afwijzing van de vordering overgaan met alle (financiële) gevolgen van dien. Dit willen wij uiteraard in onze dossiers voorkomen!

Hoewel het bovenstaande alleen geldt voor repeatplayers, verwachten wij dat alle ondernemingen – die zaken doen met consumenten – hiermee te maken zullen gaan krijgen.

Wij adviseren een ieder goed naar het genoemde informatieformulier te kijken. U kunt dan exact zien welke informatie er nodig is om uiteindelijk tot een procedure bij de rechter over te kunnen gaan.

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep heeft reeds geanticipeerd op de dagvaarding nieuwe stijl. Mocht u vragen hebben of nadere informatie wensen, dan staan onze juristen en gerechtsdeurwaarders als vanzelfsprekend voor u klaar om u ook hier mee van dienst te zijn. 

*  Voor de Rechtbank Amsterdam en Den Haag is de overgangsperiode al op 1 oktober 2019 verstreken. Dit betekent dat vanaf dat moment de dagvaarding al aan de nieuwe eisen dient te voldoen.

Gerechtsdeurwaarders waarschuwen voor mails van oplichters

Den Haag, 17 mei 2019

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) waarschuwt burgers voor nepberichten (via e-mail, sms en WhatsApp) van oplichters die zich voordoen als gerechtsdeurwaarder. De oplichters versturen nagemaakte aanmaningen en dagvaardingen. Daarmee proberen ze mensen niet bestaande schulden te laten betalen. “Check de mail, check de rekening en check de gerechtsdeurwaarder”, aldus bestuurslid Paul Otter van de KBvG.

Check of de afzender echt gerechtsdeurwaarder is

Via het nepbericht worden mensen onder grote druk gezet om een bedrag over te maken naar de rekening van de oplichter. Onder meer wordt gedreigd met een dagvaarding, beslaglegging op bankrekeningen of het blokkeren van het mailadres. Het bericht is met knippen en plakken in elkaar gezet. De afzender lijkt een deurwaarderskantoor te zijn, maar is dat niet.
Otter, KBvG: “Ontvangers van de nepberichten kunnen op www.registergerechtsdeurwaarders.nl checken of de afzender écht een gerechtsdeurwaarder is.”

Checklist op website KBvG

“We vinden het belangrijk om burgers, opdrachtgevers maar ook onze leden gerechtsdeurwaarders te helpen om deze malafide praktijken via e-mail, sms of via WhatsApp te herkennen. Daarom hebben we een ‘Dossier e-mail & sms-oplichting’ op onze website gezet.”
Aan de hand van de checklist en voorbeelden kan de ontvanger bepalen of een bericht echt of vals is. De drie belangrijkste tips:

  • Betaal alleen rekeningen van leveranciers die u herkent en die kloppen.
  • Check de email met de emailwijzer.
  • Check of het een echte gerechtsdeurwaarder is.

“Blijkt het bericht van een oplichter te zijn, dan geven we tips hoe je bijvoorbeeld aangifte kunt doen bij de politie”, aldus Otter.

Omroep MAX: Meldpunt

Op vrijdagavond 17 mei besteedt omroep MAX aandacht aan de oplichtingspraktijken in het programma Meldpunt. Dit programma is om 19.10 uur te zien op NPO2

Over de KBvG

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo). Alle in Nederland gevestigde (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders (in totaal ongeveer 750) zijn lid van de KBvG. De taak van de beroepsorganisatie is de bevordering van de vakbekwaamheid en een goede beroepsuitoefening van de leden.

Nieuwe wetgeving omtrent de gemeenschap van goederen

Nieuwe wetgeving omtrent de gemeenschap van goederen

Nieuwe wetgeving omtrent de gemeenschap van goederen.
Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuw huwelijksgoederenregime. Iedereen die vanaf deze datum in het huwelijk treedt en niets regelt, is niet meer in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor geregistreerde partners.

Maar wat verandert er nu voor de echtelieden?
*Oud regime: alle bezittingen en schulden werden na het huwelijk automatisch van beiden echtelieden.

*Nieuw regime: alle persoonlijke bezittingen en schulden die de echtelieden al voor het huwelijk hadden, blijven na het huwelijk alleen henzelf toekomen. Let wel, dit dient wel enigszins aantoonbaar te zijn. Een administratie moet hiervoor bijgehouden zijn (aankoop bewijzen, bankafschriften, notariële akten). De bezittingen en schulden die ontstaan na het huwelijk behoren tot de huwelijksgemeenschap en zijn van beiden echtelieden. In het geval dat gelden van een persoonlijke rekening van voor het huwelijk gestort worden op de gezamenlijke rekening, komen ze beiden echtelieden toe.

Schenkingen en erfenissen:
*Oud regime: na het huwelijk werden gedane schenkingen of ontvangen erfenissen zowel voor als tijdens het huwelijk een gezamenlijke bezitting, tenzij de schenker of erflater uitdrukkelijk in bijvoorbeeld een testament een uitsluitingsovereenkomst had opgenomen.

*Nieuw regime: na het huwelijk blijven gedane schenkingen of ontvangen erfenissen alleen de begunstigde persoon toekomen, tenzij de schenker of erflater uitdrukkelijk heeft opgenomen in bijvoorbeeld een testament of overeenkomst dat beide echtelieden er recht op hebben.

Scheiding:
De echtelieden krijgen ieder de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en ieder de helft van de gemeenschappelijke schulden. De echtelieden worden dus beschermd tegen schulden uit een verleden van de ander.

Schuldeisers:
 Voor schulden van voor het huwelijk, is enkel de veroorzaker aansprakelijk. Een schuldeiser kan zich in dat geval op slechts de helft van de huwelijksgemeenschap verhalen.

Ook al is deze nieuwe wet er je kunt altijd nog kiezen om te trouwen op huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te laten opmaken. Voor iedereen die voor 1 januari 2018 is getrouwd of geregistreerd partnerschap is aangegaan veranderd er niets. Ook niet bij de verdelingen van bezittingen en schulden bij een scheiding.

Appartementen en (kamer)verhuur

Appartementen en (kamer)verhuur

Wellicht bent u eigenaar van een appartement en bent u van plan dit te verhuren. Of wilt u een appartement aanschaffen op een executieveiling waarmee u tot verhuur over wilt gaan. Voor u hiermee start, is het raadzaam de akte van splitsing en het reglement van splitsing erop na te slaan.

In beginsel is verhuur toegestaan, echter dit kan worden beperkt door het reglement van splitsing. Ook kan uit jurisprudentie volgen dat begrippen in de akte van splitsing en het reglement van splitsing een uitleg hebben gekregen waardoor een bepaalde vorm van verhuur niet is toegestaan.

Uit jurisprudentie blijkt, dat verhuur van kamers in een appartement bijvoorbeeld niet is toegestaan als de akte van splitsing een bepaling bevat op grond waarvan een appartement dat betrekking heeft op een woning slechts mag worden gebruikt voor particulier woninggebruik door de eigenaar en/of gebruiker al dan niet met zijn gezin. Indien er meerdere personen in een appartement wonen, dienen deze een gezin te vormen. Onder een gezin wordt in dit verband verstaan een sociale eenheid met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en zorg verlenen.

Is als gevolg van een bepaling in een akte van splitsing een bepaalde vorm van verhuur (bijv. kamerverhuur) niet toegestaan, dan kan wijziging van de akte noodzakelijk zijn om de betreffende verhuur mogelijk te maken.

Mocht u vragen hebben of tot verhuur van uw appartement dan wel een gedeelte daarvan kan worden overgegaan dan zijn wij u graag van dienst.

Manifest Eerlijke Griffierechten

Manifest Eerlijke Griffierechten

Als lid van Deurwaardersbelangen steunen wij het manifest  Eerlijke Griffierechten.
Bekijk het Manifest

Geen langere betaaltermijn dan 60 dagen

Geen langere betaaltermijn dan 60 dagen

Per 1 juli 2017 is er een nieuwe wet in werking getreden, namelijk de wet ‘tegengaan onredelijke betaaltermijnen’. Door deze nieuwe wet mogen grote bedrijven die hun producten of diensten van MKB-bedrijven en ZZP’ers betrekken, geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen. Vóór 1 juli 2017 hadden MKB-bedrijven en ZZP’ers te maken met een betaaltermijn van 90 of 120 dagen. Om de MKB’ers en ZZP’ers in bescherming te nemen en te voorkomen dat zij door de lange betaaltermijn financieel onder druk komen te staan, is deze wet in werking getreden.

De overeenkomsten die na 1 juli 2017 zijn gesloten met een betaaltermijn van meer dan 60 dagen, worden nietig verklaard. In dat geval wordt de betaaltermijn van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Mocht de schuldenaar de factuur na 30 dagen betalen, dan is de schuldenaar van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf het moment dat die 30 dagen zijn verstreken.

Voor de bestaande overeenkomsten, die dus vóór 1 juli 2017 zijn gesloten, geldt een overgangsregeling van één jaar. Deze overgangsregeling houdt in dat de nieuwe regeling per 1 juli 2018 voor alle op dat moment bestaande overeenkomsten gaat gelden. De maximale betaaltermijn geldt dan dus ook voor overeenkomsten die voor 1 juli 2017 werden gesloten.

Deze wet is van toepassing op overeenkomsten met MKB-bedrijven als schuldeiser en grote ondernemingen als schuldenaar. Onder MKB-bedrijven worden eenmanszaken en rechtspersonen verstaan die aan tenminste twee van de volgende criteria voldoen:
• het gemiddeld aantal werknemers in dienst bedraagt over het boekjaar niet meer dan 250;
• de netto-jaaromzet is minder dan € 40.000.000,00;
• de waarde van de activa bedraagt niet meer dan € 20.000.000,00.

Van een grote onderneming is sprake wanneer een schuldenaar niet voldoet aan tenminste twee van deze criteria.