Deurwaarder krijgt minder beslagmogelijkheden

Het Nederlandse beslag- en executierecht wordt met ingang van 1 oktober 2020 gewijzigd, waardoor de deurwaarder minder mogelijkheden heeft om tot beslaglegging over te gaan. De wijzigingen zijn deel van het Actieplan Brede Schuldenaanpak, gericht op preventie, betere schuldhulpverlening en maatschappelijk verantwoorde incasso.

Inboedel

De wijzigingen treden niet allemaal tegelijk in werking. Vanaf 1 oktober 2020 mag geen beslag meer worden gelegd op de inboedel, als aannemelijk is dat de kosten de baten zullen overtreffen.

Er mag in ieder geval geen beslag worden gelegd op een “normale” inboedel, denk hierbij aan bed, beddengoed, tafel, stoelen, gordijnen, bestek, servies, meubels, kasten, televisie, koelkast en een wasmachine. Ook mag er geen beslag worden gelegd op kleding, levensmiddelen, persoonlijke zaken (fiets, mobiele telefoon, invalideauto, toiletartikelen, scheergerei, föhn, rollator of andere hulpstukken, computer en kinderspeelgoed), zaken die nodig zijn voor beroep, scholing of studie (laptop, computer, gereedschap), hoogstpersoonlijke zaken (trouwring, fotoboeken) en huisdieren (hond, kat) die in de woning verblijven.

Het beslagverbod heeft geen betrekking op bovenmatige zaken in de woning. De bovenmatigheid kan blijken uit de hoeveelheid zaken, zoals twee televisies, of uit de waarde van de zaken (kostbare zaken van een exclusief merk met een aanmerkelijke economische waarde). De deurwaarder moet een reële inschatting van de waarde maken. Beslag op kunst en sieraden blijft ook mogelijk, net als op auto’s en vrachtauto’s.

Verkoop via internet

Verkoop via internet wordt mogelijk, zodat een breder publiek wordt bereikt. De opbrengsten zullen hoger zijn en de kosten juist lager.

Bij de verkoop via het internet wordt aan de debiteur betekend via welke website en gedurende welke periode er geboden kan worden.

De aankondiging van de verkoop vindt plaats door bekendmaking via een algemeen toegankelijke website. De plicht tot het aanslaan van biljetten (het aanplakken) en de plicht tot het plaatsen van een dagbladadvertentie vervalt voor beslagen gelegd vanaf 1 oktober 2020.

Toekomstige wijzigingen

De wijzigingen in het beslag- en executierecht vinden gefaseerd plaats. Dat betekent dat er met ingang van 1 januari 2021 (aanpassing bankbeslagen) en 1 april 2021 (aanpassing beslag op motorrijtuigen) nog meer zal veranderen. Daar zullen wij u te zijner tijd nader over informeren via onze website en LinkedIn.