Appartementen en (kamer)verhuur

Appartementen en (kamer)verhuur

Wellicht bent u eigenaar van een appartement en bent u van plan dit te verhuren. Of wilt u een appartement aanschaffen op een executieveiling waarmee u tot verhuur over wilt gaan. Voor u hiermee start, is het raadzaam de akte van splitsing en het reglement van splitsing erop na te slaan.

In beginsel is verhuur toegestaan, echter dit kan worden beperkt door het reglement van splitsing. Ook kan uit jurisprudentie volgen dat begrippen in de akte van splitsing en het reglement van splitsing een uitleg hebben gekregen waardoor een bepaalde vorm van verhuur niet is toegestaan.

Uit jurisprudentie blijkt, dat verhuur van kamers in een appartement bijvoorbeeld niet is toegestaan als de akte van splitsing een bepaling bevat op grond waarvan een appartement dat betrekking heeft op een woning slechts mag worden gebruikt voor particulier woninggebruik door de eigenaar en/of gebruiker al dan niet met zijn gezin. Indien er meerdere personen in een appartement wonen, dienen deze een gezin te vormen. Onder een gezin wordt in dit verband verstaan een sociale eenheid met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en zorg verlenen.

Is als gevolg van een bepaling in een akte van splitsing een bepaalde vorm van verhuur (bijv. kamerverhuur) niet toegestaan, dan kan wijziging van de akte noodzakelijk zijn om de betreffende verhuur mogelijk te maken.

Mocht u vragen hebben of tot verhuur van uw appartement dan wel een gedeelte daarvan kan worden overgegaan dan zijn wij u graag van dienst.