Nieuwe wetgeving omtrent de gemeenschap van goederen

Nieuwe wetgeving omtrent de gemeenschap van goederen

Nieuwe wetgeving omtrent de gemeenschap van goederen.
Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuw huwelijksgoederenregime. Iedereen die vanaf deze datum in het huwelijk treedt en niets regelt, is niet meer in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor geregistreerde partners.

Maar wat verandert er nu voor de echtelieden?
*Oud regime: alle bezittingen en schulden werden na het huwelijk automatisch van beiden echtelieden.

*Nieuw regime: alle persoonlijke bezittingen en schulden die de echtelieden al voor het huwelijk hadden, blijven na het huwelijk alleen henzelf toekomen. Let wel, dit dient wel enigszins aantoonbaar te zijn. Een administratie moet hiervoor bijgehouden zijn (aankoop bewijzen, bankafschriften, notariële akten). De bezittingen en schulden die ontstaan na het huwelijk behoren tot de huwelijksgemeenschap en zijn van beiden echtelieden. In het geval dat gelden van een persoonlijke rekening van voor het huwelijk gestort worden op de gezamenlijke rekening, komen ze beiden echtelieden toe.

Schenkingen en erfenissen:
*Oud regime: na het huwelijk werden gedane schenkingen of ontvangen erfenissen zowel voor als tijdens het huwelijk een gezamenlijke bezitting, tenzij de schenker of erflater uitdrukkelijk in bijvoorbeeld een testament een uitsluitingsovereenkomst had opgenomen.

*Nieuw regime: na het huwelijk blijven gedane schenkingen of ontvangen erfenissen alleen de begunstigde persoon toekomen, tenzij de schenker of erflater uitdrukkelijk heeft opgenomen in bijvoorbeeld een testament of overeenkomst dat beide echtelieden er recht op hebben.

Scheiding:
De echtelieden krijgen ieder de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en ieder de helft van de gemeenschappelijke schulden. De echtelieden worden dus beschermd tegen schulden uit een verleden van de ander.

Schuldeisers:
 Voor schulden van voor het huwelijk, is enkel de veroorzaker aansprakelijk. Een schuldeiser kan zich in dat geval op slechts de helft van de huwelijksgemeenschap verhalen.

Ook al is deze nieuwe wet er je kunt altijd nog kiezen om te trouwen op huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te laten opmaken. Voor iedereen die voor 1 januari 2018 is getrouwd of geregistreerd partnerschap is aangegaan veranderd er niets. Ook niet bij de verdelingen van bezittingen en schulden bij een scheiding.